info@irandebit.com  (021) 26853478 - 26853487

راه کارهای سازمانی

                                                      ارائه مستر کارت فیزیکی و پیاده سازی پنل مدیریت حساب اختصاصی و افتتاح حساب بانکی
وزارتخانه ها و سازمان دولتی یا خصوصی که تبادلات ارزی داشته و یا از سیستم های پرداخت ارزی استفاده می نمایند از این پس می توانند به راحتی، از پکیج ویژه ایران دبیت مخصوص سازمان ها استفاده کنند. به عنوان مثال می توانند به پرسنل خود در خارج از مرزها، مستر کارت معتبر ارائه دهند، از پنل اینترنت بانک مخصوص سازمان با قابلیت کنترل حساب، ایجاد محدودیت و یا افزایش اعتبار و ….. استفاده نمایند و به هنگام نیاز، به قید فوریت، حساب های ارزی خود را شارژ نمایند. حوزه عمل خدمات مالی سازمانی بسیار گسترده می باشد و بنا به نیاز هر سازمان، برنامه ریزی و اجرایی خواهد گردید.

سازمان ها : تخفیف ویژه دارند / پشتیبانی ویژه دارند / اینترنت بانک پیشرفته دارند / شرایط امنیتی خاص همان سازمان را خواهند داشت / نرخ تبادلات پایین تر و نقل و انتقالات سریعتری دارند .

راه کارهای بانکی

                                                          صدور مستر کارت فیزیکی و پیاده سازی پایانه های فروش بین المللی ( POS )
از برگزیده ترین خدمات ایران دبیت، ارائه راه کارهای خاص ویژه بانک های داخلی در حوزه صدور مسترکارت فیزیکی، ایجاد حساب بانکی مخصوصی شخصیت های حقیقی و حقوقی مورد تایید بانک ها، ایجاد پنل های اینترنت بانک اختصاصی بانک ها با شرایط متمایز و فراگیرتر از استانداردهای معمول، درج نام بانک داخلی به عنوان مرجع صادر کننـده مسترکارت و بسیاری مزایـای دیگر است. بانـک ها همچنیـن می توانند با تخصیص یک دستگاه POS یا همان پایانه فروش بین المللی ایران دبیت به هر مشتری، حساب های ارزی و تراکنشات مالی آنها در حساب حقیقی یا حقوقی همان فرد متمرکز نموده و قابلیت استفاده از کارت های بین المللی را به مشتریان هر صنف اعطا نمایند.

بانک ها : کامل ترین پنل مالی را جهت ارائه خدمات به مشتریان خود از طریق ایران دبیت خواهند داشت / پیشرفته ترین نوع اینترنت بانک را به مشتریان خود ارائه میدهند / کارت های خود را با لوگوی سازمانی خود و به صورت کاملا” اختصاصی ارائه خواهند داد / پایین ترین نرخ نقل و انتقالات مالی را خواهند داشت / بالاترین سطح پشتیبانی بانکی را در اختیار دارند / پایین ترین کارمزد خدمات را خواهند داشت.